Knark – En Miljökatastrof

November, 2014

Narkotikaindustrin är en bransch som inte bara har en negativ påverkan på människor och hälsan. Vid produktion, transport och distribution av narkotika förstörs miljön genom kemisk förorening, skogsskövling som hotar den biologiska mångfalden samt luftföroreningar. Den globala klimatförändringen påverkas också på grund av en ökning av farliga utsläpp.
Drogproduktionen och smugglingens påverkan på det civila samhället har uppmärksammats. Dock har det globala hotet som narkotika utgör mot miljön och djurliv inte uppmärksammats. Detta utbildningsmaterial syftar till att utbilda och informera samt främja fortsatt forskning, medvetenhet och civilt engagemang.

Related Publications