Om Institutet för Säkerhets- & Utvecklingspolitik – Kontaktskapande som Policyverktyg i Östasien

Journal Article May 1, 2015, Orientaliska Studier, No. 142, May 2015, pp. 69-77

I Orientaliska Studier No. 142: Forskning om Öst- & Sydöstasien.