Ökat försvarssamarbete i norra Europa gagnar Sveriges säkerhet

Commentaries and Op-eds October 18, 2019, Svenska Dagbladet

Med geopolitikens återkomst har norra Europa förflyttats till frontlinjen av de strategiska spänningar som nu definierar världspolitiken. Framöver måste regionen navigera i den ökande konkurrensen mellan stormakterna. Tre utmaningar kräver särskild uppmärksamhet: ett revisionistiskt Ryssland, den transatlantiska länkens framtid och utvecklingen av ett trovärdigt europeiskt försvar.

Samtliga dessa rymmer också stora möjligheter till utökat regionalt samarbete.

Rysslands illegala annektering av Krim och aggression i östra Ukraina 2014 innebar ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge i norra Europa. Det har medfört anpassningar av länders försvar och samarbetsmöjligheter med Ryssland. Allt eftersom försvarsförmågorna stärks, kan dialogvägarna utforskas. Dock kvarstår osäkerheten kring Ryssland, som kontinuerligt genomför informationsoperationer mot sina grannar i syfte att så splittring och undergräva demokratin. Den ryska militära upprustningen fortgår, inte enbart i Östersjöområdet utan även i Arktis. Hotet från Ryssland är komplext och har en rad beståndsdelar, inklusive cyber, desinformation, energisäkerhet, pengatvätt och missbruk av det legala systemet.

Read the full article at Svenska Dagbladet (Swedish).

Related Publications

 • スウェーデンのNATO加盟に思うこと

  Introduction: マドリードNATO首脳会議における結論を踏まえて、7月5日、加盟30ヵ国はスウェーデンとフィンランドの加盟議定書に署名を行った。これで政治的、軍事的、法的に加盟基準が満たされることが認められ、両国のNATO加盟への道が正式に開かれることになった。ウラジーミル・プーチン・ロシア大統領は、ウクライナがNATO加盟を果たすことで西側同盟線が自国に近づくことを嫌って侵略戦争に訴えた筈だが、結果的には両国の加盟によって北欧諸国が全てNATO加盟国となり、その同盟線はバルト海を中心に据える形で自国により接近し、バルチック艦隊を擁する自国領カリーニングラードも包囲されるという思わぬ結果を招くことになった。   You can read the full article (in Japanese) about Sweden and NATO on KaFSA’s website.

 • Will Pyongyang’s NATO Tirades Pay Dividends?

  Introduction: As the North Atlantic Treaty Organization (NATO) summit was being held in Madrid, the Democratic People’s Republic of Korea’s (DPRK or North Korea) state media outlet Korean Central News Agency (KCNA) […]

 • Did Nancy Pelosi’s Taiwan Trip Close the Thucydides Trap?

  This article was originally posted on The National Interest’s website, you can find the article here.   Chinese state media has declared the U.S. House of Representatives speaker Nancy Pelosi’s visit […]

 • Russian Foreign Policy under Putin: What Does it Mean for India?

  Abstract: The special and privileged strategic partnership between India and Russia has been under renewed scrutiny since the latter launched an invasion of Ukraine in February 2022. New Delhi has […]