Bashô: Blommornas, fåglarnas och månens poet

Books & Monographs May, 2018, Carlssons, pp. 651

Matsuo Bashô (1644–1694), oftast känd som bara Bashô, är utan jämförelse den mest citerade och kända japanska poeten någonsin och har fått status som något av en nationalskald. Alla skolbarn har någon gång fått läsa och diskutera dikter han har skrivit. Premiärministrar har citerat honom i offentliga sammanhang och hans dikter kan påträffas såväl inhuggna i sten som på etiketter, hemsidor och affischer. Bashô gjorde sig mest känd för sina hokku, men han var också en skicklig prosaförfattare. Hans kikô, reseberättelser, haibun, prosastycken som blandades med dikter och hans många brev visar på en bildad och skicklig skribent.
De dikter som Vargö här har valt att översätta och kommentera brukar klassificeras som Bashôs hokku, ibland också kallade haiku, även om den termen allmänt började användas först långt efter Bashôs tid. Varje dikt presenteras först i original, därefter i transkriberad form, följt av en någorlunda ordagrann översättning av originalen. Ett stycke med bakgrundskommentarer följs sedan av författarens fria tolkningar. Sammanlagt presenteras i detta gedigna verk 976 av Bashôs dikter.