Niklas Swanström in Yle about the recent about-face by North Korea

March 9, 2018: Niklas Swanström was interviewed by Yle’s Arenan (11:44) about the recent developments on the Korean Peninsula.

“Det har varit alldeles för hårt och alldeles för tufft – riskerna med hans [Donald Trumps] uttalanden har varit alldeles för höga. Men jag tror samtidigt att det har påverkat och att nordkoreanerna har sagt att eftersom Donald Trump är så oberäknelig så har vår säkerhetssituation förändrats radikalt.”