Niklas Swanström svarade på läsarnas frågor om krisen i Nordkorea – Aftonbladet

September 4th, 2017: Niklas Swanström answered questions from Aftonbladet’s readers about the current crisis in North Korea.

“Nordkorea är mest intresserat av att säkerställa sin egen säkerhet, minska USAs närvaro (eller till och med få USA att lämna Asien och nedrusta själva) och verka för ett enande av syd-och Nordkorea.”