Niklas Swanström on Aftonbladet Daily about North Korea

January 20, 2020: Niklas Swanström was interviewed on the podcast Aftonbladet Daily about North Korea (Swedish).

“Man pratar om en väldigt bra personlig relation mellan president Trump och Kim Jong-Un […] det här är dock svårt att lyfta över till den statliga nivån, där det finns en otrolig misstänksamhet sedan Koreakriget.”