Niklas Swanström was interviewed by TT on the Kim-Putin summit

April 25, 2019: Niklas Swanström was interviewed by TT on the Kim-Putin summit, with appearances in Svenska Dagbladet, Folkbladet and Norrbottens-Kuriren, among others:

“Nordkorea tvingades till förhandlingsbordet på grund av det massiva, samlade internationella trycket. Men om USA, Ryssland, Kina och Sydkorea antar olika strategier gynnar det Nordkorea, då får man större manöverutrymme.”