Niklas Swanström interviewed by TT on recent developments on the Korean Peninsula

March 10, 2018: Niklas Swanström was interviewed by TT on the possibility that a meeting between Donald Trump and Kim Jong-Un could take place in Sweden, with appearances in Sydsvenskan and Piteå-Tidningen among others.

“Jag tror säkert att Sverige skulle ha både kunskapen och villigheten att ställa upp. Jag tror inte att någon förfrågan har ställts i det här läget utan Sverige och exempelvis Schweiz har nog mest ställt sina resurser till förfogande.”