Niklas Swanström appeared on Expressen TV to talk about the Olympics and Inter-Korean relations

February 12, 2018: Niklas Swanström appeared on Expressen TV to talk about the effects of the Olympics on Inter-Korean relations.

“Spel för galleriet är det till viss del […] men sedan ska man inte sticka under stolen med att det kan faktiskt ha reella politiska konsekvenser.”