Niklas Swanström i Aftonbladet: Det är befolkningen som får bära bördan

September 21, 2017: Niklas Swanström was interviewed in Aftonbladet on the effects on the increased sanctions against North Korea.

“Frågan är hur mycket av den sanktionen som blir verklighet. Det tar tid för sanktioner att få genomslag och all handel kan knappast kontrolleras och hur ska man ingripa mot illegala handel.”