Lars Vargö on Kulturveckan about the feature film Parasite

February 13, 2020: Lars Vargö was interviewed on Kulturveckan (Swedish) about the movie Parasite (12:49).

“Utbildningen är nästan det viktigaste av allt för koreanska familjer. På så sätt är det en meritokrati men också ett väldigt hårt samhälle.”