Lars Vargö interviewed by Sveriges Radio on North Korea’s nuclear arsenal

February 5, 2019: Lars Vargö  was interviewed by Sveriges Radio on why North Korea continue to develop their nuclear arsenal despite international sanctions

Det de egentlig vill, det är att normalisera förbindelserna med USA, Japan, Sydkorea och Kina, men ändock behålla kärnvapan – eftersom landet har levt under sanktioner under lång tid, har man anpassat sig och vet hur man kan överleva”