Lars Vargö in Aftonbladet about developments on the Korean Peninsula

March 16, 2018: Lars Vargö was interviewed by Aftonbladet (02:46) about the North Korean foreign minister’s visit to Sweden.

“Jag utgår ifrån att detta har varit planerat ganska länge […] jag tror inte att förlängningen av besöket kommer plötsligt, utan detta har nog också varit planerat länge.”